134 Đường Đông Minh, Khu Phố Tây A
Đông Hòa , Dĩ An , Bình Dương
Mon-Sat
09:00 - 17:00
(84)982926783
info@ppqprecision.com

PPQ Precision – Precision mechanical processing service CNC Binh Dương Ho Chi Minh Vietnam

Translate »