Liên hệ

Liên hệ Cơ Khí Chính Xác PPQ Precision

企業情報

PPQ精密機械株式会社

Phone: (+84)982926783
Email: [email protected]
Website: https://ppqprecision.com/
Facebook: PPQ Precision

住所:119 Trần Văn Ơn, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

税法:3702770686

連絡先情報