Sản Phẩm

Dưới đây là hình ảnh của một số thành phẩm mà chúng tôi đã gia công:

PPQ Precision chuyên cung cấp các dịch vụ lập trình CNC, gia công phay CNC, gia công tiện CNC chất lượng cao.

Liên hệ báo giá