Blog

Bảng tra đường kính lỗ khoan cho ren hệ inch

Bảng tra đường kính lỗ khoan cho ren hệ inch

Bảng tra đường kính lỗ khoan cho ren hệ inch.

IDĐường kính danh nghĩaBước renMũi taroĐường kính lỗ lớn nhấtĐường kính lỗ nhỏ nhấtĐường kính khoan