Blog

bảng tra đường kính lỗ khoan cho ren hệ mét

Bảng tra đường kính lỗ khoan cho ren hệ mét

Bảng tra đường kính lỗ khoan cho ren hệ mét. Đường kính danh nghĩa từ 1mm đến 50mm. Bước ren từ 0.2mm đến 5mm.