Blog

mtc

Tính kích thước ren hệ mét

×

Tính kích thước ren hệ mét

Nhập đường kính danh nghĩa và bước vào sau đó nhấn vào CALCULATION. Kích thước φ có màu đỏ là giá trị nhỏ nhất (trường hợp là lỗ), và là giá trị lớn nhất (trường hợp là trụ). Dòng cuối cùng là khoảng dung sai).

Công thức đã được chúng tôi tính toán kỹ lưỡng đảm bảo chính xác. Mỗi kết quả đều có khoảng dung sai và chúng ta có thể lấy kết quả tra được cộng (trường hợp là lỗ) hoặc trừ (trường hợp là trụ) đi giá trị trung bình của khoảng dung sai đó.

入力値
呼び径Dmm
ピッチPmm
各径寸法
めねじ内径D11.567mm
有効径D21.740mm
おねじ谷底径D31.509mm
有効断面積径D41.625mm
ねじ山寸法
とがり山高さH0.3464mm
ひっかかり高さH10.2165mm
基準山形寸法